Profil, historie, charakteristika Společnosti

Společnost Správa Ústecké dráhy s.r.o. vznikla jako privátní dopravce s provozem na železniční síti ČR. Následně se jí podařilo získat údržbové zázemí, které používala nejprve pro vlastní potřeby.
Poté začala poskytovat údržbu kolejových vozidel dodavatelsky o pro ostatní dopravce. Zlomovým okamžikem bylo získání zakázky na údržbu motorových jednotek řady 628 dopravce GWTR. Následně pak získala obdobnou zakázku i na vozidla řady 654 dopravce AŽD. Od této doby Správa Ústecké dráhy s.r.o. poskytuje pravidelnou údržbu vozidlovému parku smluvních partnerů a zajišťuje komplexně jejich provozuschopnost.